При голям интерес бяха представени три научни издания на Катедра „Изкуствознание“, НХА

2022.04.15

На 14.04.2022 г в галерия „Академия“ бяха представени три научни издания, реализирани по Програмата за научната и художественотворческа дейност на Националната художествена академия: „Въведение в теоретико-историческото изучаване на пластическите изкуства. С., НХА, 2021“ – автор проф. д. изк. Чавдар Попов, „Авторовият знак като самоидентификация във визуалните изкуства от античността до XX век“ – автор проф. д-р Зарко Ждраков и „Изкуствознанието днес – състояние и перспективи“ – Сборник доклади от научна конференция, проведена в НХА в чест на научния и преподавателски принос на проф. д.изк. Чавдар Попов. Събитието е част от програмата, с която се отбелязва 50-годишния юбилей от основаването на катедра „Изкуствознание“.
 
Изданията бяха представени в присъствието на ректора на НХА проф. Георги Янков, зам.-ректора проф. д.изк Свилен Стефанов от доц. д-р Бойка Доневска (ръководител на катедра „Изкуствознание“), проф. д.изк. Петер Цанев, проф. д.изк. Чавдар Попов, проф. д-р Зарко Ждраков, гл. ас. д-р Сузана Каранфилова. 
 

Галерия

Сподели