Прием за магистърска програма „Културното наследство на Българското Черноморие“ във Филиал Бургас

2022.08.22

Филиалът на  Националната художествена академия в гр. Бургас  провежда прием за магистърската програма „Културното наследство на българското Черноморие“ през учебната 2022/23 година.
Програмата е създадена от специалност „Изкуствознание“ ексклузивно за филиала на НХА и респективно е ориентирана към културния профил и пазара на труда в Черноморския регион. Неин основен фокус е да представи и интерпретира културното наследство на ареала, с акцент върху регионалното развитие на културния туризъм. В образователен план програмата включва системното проследяване на художествените процеси през различните исторически периоди, представя някои от новите археологически находки и интерпретации,  както и колекциите на Ново и Съвременно българско изкуство. Специализиращите курсове предоставят знания и формират практически умения за научна и изследователска работа, реализация към музейни, галерийни, медийни, туристически и др. институции и организации. Преподаватели към програмата са изтъкнати изкуствоведи, историци, археолози, реставратори и музейни специалисти от НХА  и от Бургас.
 
Към настоящата година, НХА предлага различни форми за насърчаване на интереса към програмата, сред които:
– Платени практики и стажове по програмата на МОН
– Участие в научни проекти на специалност „Изкуствознание“
– Избираеми курсове за специализация, сред които „Авторското право в културните индустрии“, „ Подводна археология“, „Основи на законодателството за опазване на културните паметници“ и др.
 
Приемните изпити ще се проведат на 14 септември 2022 година. Кандидатстването става с представяне на кратък писмен текст, свързан с проблематиката на изкуството (по избор на кандидата) и събеседване.
 
За информация относно кандидатстудентската кампания: https://www.nha.bg/bg/stranica/dati-na-konkursnite-izpiti-v-oks-magistur-2021
или на b.donevska@nha.bg, доц. д-р Б. Доневска, Ръководител на Катедра „Изкуствознание“
 
 
 

Сподели