Прием за незаети места в о.к.с. "Магистър" за уч.2014/2015 г.

2014.09.19

Националната художествена академия обявява прием за незаети  места за обучение финансирано от държавата  за ОКС „Магистър” – уч. 2014/2015 година – за следните  специалности: 
·        Фотография – 1 място,
·        Текстил – изкуство и дизайн – 3 места ,
·        Рекламен дизайн – 3 места и 
·        Мода – 1 място.
 
Кандидатите могат  да подават документи за кандидатстване в Учебно-методичния  отдел на НХА от 19 септември до 08 октомври 2014 година. Изпитът ще се проведе на 09 октомври 2014 година.
При въпроси можете да се свържете с експертите от Учебно-методичен отдел на НХА на тел- 02/9881702
Документи за кандидатстване:
1. Молба до Ректора по образец (закупена от УМО при НХА).
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
2.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити, с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити.
3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. Таксата за конкурсния изпит във всяка една специалност за учебната 2014/2015 година е 38 (тридесет и осем) лева. Заплаща се в касата на НХА.
4. Кандидатстудентите – чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.
(5) Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Република България.

Сподели