Проф. д-р Величка Минкова изнесе лекция на тема „Комбинаторика“ пред студенти на НХА-Филиал Бургас

2023.03.16

На 6 март 2023 г. във Филиал Бургас на Националната художествена академия беше изнесена лекция от проф. д-р Величка Минкова на тема „Комбинаторика“. Разглеждана като метод за формообразуване, комбинаториката се позовава на природните закони и принципи, служейки си с визуалния език на геометрията. Поради широкия обхват на тематичното направление на лекцията, тя беше разделена на три модула. 
В първия модул бяха разгледани основни принципи и механизми на формообразуването, намерили художествена интерпретация в проекти на студенти от специалностите „Рекламен дизайн“, „Дизайн за детската среда“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Метал“ и др. на НХА.
Във втория модул проф. Минкова коментира свои творби (компютърна графика), които са били част от самостоятелни изложби „Квадрати“ 2007 г. – Галерия „Ведарт“, София, „В началото бе мрежата“ 2021 г. – Галерия „Етюд“, София, „Модуларт“ 2023 г. – ТехноМеджикЛенд, София и международни изложби, организирани от Brides Organization.
Третият модул беше посветен на световните форуми, които осъществяват връзка между изкуството и науката. Като участник в Mathematical Art Exhibition, 2021 Joint mathematics meetings, проф. Минкова представи своите произведения, както и работите на останалите автори, показани в изложбата.
 

Галерия

Сподели