Проф. Георги Янков е новият ректор на Националната художествена академия

2020.01.15

На 15 януари 2020 г. в Националната художествена академия се проведе Общо събрание за избор на нов ректор и нов академичен съвет.
Проф. Николай Драчев, ректор на Националната художествена академия от 2015 до 2019 г. прочете пред академичния състав, пред студенти и служители отчетния доклад на ръководството за изминалите четири години.
Общото събрание на НХА прие отчета на Ректора проф. Николай Драчев и проведе избор за нов Ректор. След проведено тайно гласуване с 63 гласа „ЗА“ за Ректор на НХА делегатите избраха проф. Георги Янков. Другите двама кандидати за поста – доц. д-р Бойка Доневска и проф. Божидар Бончев получиха 26 и 2 гласа в своя подкрепа.
 
Георги Янков е роден 1964 в гр. София. Завършва средното си образование в Средно художествено училище по приложни изкуства – София. През 1990 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност „Плакат“.
От 1995 г. е преподавател в НХА, в катедра „Плакат“ по дисциплините „плакат“ и „екранна графика“. 
Инициатор е на идеята за Филиал на НХА в Бургас, а от 2018 г. e директор на Филиала. 

Сподели