Проф. Георги Янков е преизбран за втори мандат за Ректор на Националната художествена академия!

2024.01.17

На 16 януари 2024 г., се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Националната художествена академия за избор на ректор и състав на Академичния съвет.
Ректорът на Академията проф. Георги Янков прочете пред членовете на Общото събрание отчетния доклад на ръководството за мандат 2020 – 2024 г. Докладът беше приет единодушно от присъстващите делегати. 
 
Кандидатът за ректор проф. Георги Янков, издигнат от Катедра „Плакат и визуална комуникация“, представи платформата си за визията за управление на Академията за мандат 2024 – 2028 г., като завърши с думите: 
Всички се гордеем с богатата история на Академията. Какво ще бъде написано в нея през следващите 4 години зависи единствено от нас, защото НИЕ СМЕ АКАДЕМИЯТА!
 
След проведеното тайно гласуване, с безпрецедентна подкрепа от страна на членовете на Общото събрание, за ректор на Националната художествена академия бе преизбран проф. Георги Янков.
 
Георги Георгиев Янков е роден на 1 януари 1964 в гр. София. Завършва средното си образование в Средно художествено училище по приложни изкуства – София (днес НГПИ „Св. Лука“). През 1990 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност „Плакат“. От 1995 г. е преподавател в НХА, в катедра „Плакат и визуална комуникация“ по дисциплината „Плакат“. Той е инициатор за създаването на Филиала на НХА в Бургас, като e и неговият пръв директор.
 

Галерия

Сподели