Публична академична лекция на проф. д-р Елисавета Мусакова

2017.06.09

На 16 юни 2017 г. от 16:00 ч. в галерия „Академия“, Национална художествена академия, ул. Шипка 1, София, проф. д-р Елисавета Мусакова от Института за изследване на изкуствата при БАН, сектор Изобразителни изкуства, ще изнесе публична академична лекция на тема 
„Дяк Владко и другите (ръкописи от Софийския книжовен кръг, ХVІ век)“
 
Поканени са колегите от академичната общност и образователните и културните институции, докторанти, студенти, приятели и всеки, който има интерес към българското средновековно книжовно наследство.

Сподели