Резултати от I етап на конкурса за „Експерт международно сътрудничество“

2023.01.31

На основание заповед на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободнa позиция: „Експерт международно сътрудничество“.
Допуска до интервю Мира Маринова, Радослав Мъглов, Десислава Кюмурджиева, Виктория Стоянова, Мариела Бойчева, Йоана Тодорова, Екатерина Борисова-Йовева, Стефан Кушкиев,Елица Божкова и Ивайло Петров .
Интервюто ще се проведе на 01.02.2023 г. по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 

Сподели