Резултати от първи етап на конкурса за длъжност „Касиер счетоводство“

2021.03.01

Комисия, назначена със заповед на Ректора на НХА разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за „Касиер счетоводство“.
Допуска до интервю Милена Петкова,Жанета Предова и Пламен Мушков.
Интервюто ще се проведе на 02.03.2021 г. по график, за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.

Сподели