„Рисунки в изолация“. Изложба на Жанина Дубарова

2022.10.03

ЖАНИНА ДУБАРОВА-КОСТАДИНОВА
„РИСУНКИ В ИЗОЛАЦИЯ“
6 – 21.10.2022г.
 
Откриване - 6.10.2022, 17:00 часа
галерия „Ателие“, НХА-Филиал Бургас
Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
 
Изложбата на Жанина Дубарова - Костадинова включва рисунки, обединени по между си в няколко серии. Започнати през първите дни и седмици на извънредното положение и наложената на всички хора изолация заради пандемията от Ковид 19, тези картини носят настроението и са повлияни от това събитие. Странни, мрачни и затворени хора, замислени и вперили поглед навътре към себе си, такива, които се опитват да избягат или да намерят друг път, контрастни и сами са героите на тази изложба. Спомени от едни скоро отминали дни, в които всеки е научил много за себе си и за другите.
 
 

Файлове за изтегляне

Сподели