Сканиращата система – ново съдържание и основни предимства

2014.11.04

На 5 ноември 2014 от 16:00 часа в НХА, северна сграда, ет. 1, художникът-изобретател Красимир Тодоров ще представи демонстрация на безконтактно триизмерно сканиране на избрани скулптурни обекти. 
Развитието на технологиите поставя въпроса за преноса и трансформацията на информация и обем, за хармонизирането на утвърдената естетика и класическите начини за изграждане на формата с модерния изказ и променената същност на творческия процес. Триизмерното сканиране представлява единия от входовете към този свят на вечно и модерно изкуство и разкрива нови хоризонти пред всеки, който е открил твореца в себе си.
 
Красимир Тодоров, създател на „Zn Art“ център разглежда теми като „Кибер Арт“, „Теория, естетика и форма на 20-ти век“, „Кинетика и комбинаторика“, „Принципи на изграждане на пространствените форми“, както и практическо обучение в авторската му технология за пресъздаване на пластични обеми от листов материал.
Демонстрацията в НХА е свързана с образователната практика в София на 15 ученика и 5 преподавателя от Москва, част от направлението „Наука – Технологии – Изкуство“ на Департамента на образованието в Москва, и има за цел участниците да се запознаят с иновационните дигитални технологии и възможностите, които те обуславят за създаване обекти на изкуството. 

Сподели