Социално предприемачество в изкуствата: Международни модели и българска практика

2018.11.05

Социално предприемачество в изкуствата: Международни модели и българска практика
Интензивна академия 
8 до 11 ноември 2018 г.
Галерия “Академия“, ул. „Шипка“ 1, София
 
„Социално предприемачество в изкуствата: Международни модели и българска практика“ е второто издание на Интензивната академия по предприемачество в изкуствата и творческите индустрии, стартирала през 2017 г. и организирана в партньорство между Национална художествена академия и „Шар Жар“ (Розалина Лъскова). 
 
Интензивната академия акцентира върху предприемаческия процес в изкуствата, фокусирайки върху социалните и бизнес иновациите. Темите обхващат основните теоретични аспекти и модели, международната практика и българските особености на предприемачеството в изкуствата и творческите индустрии. Методологията на обучение е интерактивна – лекционната част е съчетана с работа в малки групи по разработване на предприемачески проект-план, обсъждането на обратна връзка, както и с дискусии с успешни български творчески социални предприемачи.
 
Важен фокус на Академията са бизнес моделите, партньорските стратегии, източниците на финансиране, маркетинга, възможностите за международно разрастване при социалното предприемачество в изкуствата.
 
Организатори: Национална художествена академия, катедра „Мода“, и „Шар Жар“ (Розалина Лъскова). С подкрепата на Сибел Вейсалова (Sensibel's Design & Photography). 
 
Екипът на Академията се състои от водещи специалисти, експерти и предприемачи. Сред тях са:

- доц. д-р Lidia Varbanova, международен консултант, преподавател и изследовател по стратегии, предприемачество и мениджмънт на изкуствата и творческите индустрии (www.lidiavarbanova.ca)
- Д-р Росица Крюгер, Textiles Manager, Fairtrade International
Анна АдамоваБългарски център за нестопанско право-БЦНП
- Петя Чалъкова, НБУ (Социално предприемачество - МП НБУ) и сдружение Щипка
Teodora Todorova SpasovaMINOAR
Лидия ПейчеваKate LeontiouНационален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria 
Ana AlexievaFine Acts
- Кристина Костова, Adys font
Simeon VassilevCredo Bonum Foundation
- Очаквайте останалите лектори и презентатори скоро.
Условия за участие и записване: 
 
Участие в Интензивната академия могат да вземат само представители на приложните и изящните изкуства и творческите индустрии, които проявяват мотивиран интерес за участие. С приоритет ще бъдат допуснати настоящи и бивши студенти на НХА. 
Таксата за участие е в размер на 50 лв. за настоящи студенти на НХА и 80 лв. за всички останали. Тя е символична, благодарение на финансова подкрепа от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художествено-творческа дейност, и благодарение на подкрепата на "Шар Жар" (Розалина Лъскова). Таксата за участие следва да бъде заплатена в срок до 4 ноември 2018 г. по банкова сметка на НХА с IBAN: BG81BNBG96613100176301 и BIC: BNBGBGSD. В Основание за плащане посочете: три имена на участник, „такса участие Академия предприемачество“. 
Всеки участник, който активно присъства на всички занятия, ще получи сертификат за участие от организаторите.
Регистрация за участие: Попълнете регистрационната форма (https://goo.gl/forms/VbyhCua1faeDfNEg2) най-късно до 1 ноември 2018 г. 
 
Място на провеждане: галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, гр. София 
 
За контакти и информация: 
 
Проф. Майа Богданова, ръководител на катедра „Мода“
Национална художествена академия
Тел. 0889 990 554, имейл: maya_bogdanova@abv.bg
 
Розалина Лъскова
Управител, “Шар Жар” 
Тел. 0885 226012, имейл: laskova.rozalina@gmail.com

Файлове за изтегляне

Сподели