Стипендии на германската служба за академичен обмен (DAAD) за 2020/2021 учебна година

2020.09.21

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят възможност за финансиране обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.   
 
DAAD предлага следните стипендии: 
1.Стипендии за студенти
❖ Летни немски курсове в Германия (срок за кандидатстване: 01.12.)
2.Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски)
❖ в областта на архитектурата (срок за кандидатстване: 30.09.)
❖ в областта на музиката (срок за кандидатстване: 01.10.)
❖ в областта на сценичните изкуства (срок за кандидатстване: 30.10.)
❖ в областта на всички научни дисциплини (срок за кандидатстване: 16.11.)
❖ в областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации (срок за кандидатстване: 30.11.)
3.За докторанти и постдокторанти (немски или английски)
❖ Изследователски стипендии – до 6 месеца (срокове за кандидатстване: 16.11. / 30.04.)
❖ Изследователски стипендии – 7 до 12 месеца (само за докторанти – срок за кандидатстване: 16.11.)
❖ Билатерална докторантура / Cotutelle (срок за кандидатстване: 16.11.)
4.За университетски преподаватели и учени (немски или английски)
❖ Стипендии за изследователски престой от 1 до 3 месеца (срокове за кандидатстване:16.11. / 30.04.)
❖ Работен престой на университетски преподаватели в областта на архитектура, изкуство и музика) (срокове за кандидатстване:16.11. / 30.04.)
❖ Двустранен обмен – от 7 дни до 3 месеца (срокове за кандидатстване: 16.11. / 30.04.)
 
За повече информация:
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/

Сподели