Стипендиите на френското правителство 2022

2022.02.23

Стипендиите на френското правителство (BGF) се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички кандидати. Подборът е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.
Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1), магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво.
 
 
Повече информация може да видите в приложения файл или на https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
 
За контакт: 
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
Тел : +359 2 937 79 64

Файлове за изтегляне

Сподели