„Структурно-антропологическа арт-терапия: принципи и критерии за диагностика и терапия“ - лекция на Владимир Никитин в Център „Благовещение“

2018.04.17

Мастер-класс проф. В.Н. Никитина Драматерапия: авторская техника  „Двуликий Янус“ 04.04.2018, Московский государственный институт культуры
 
На 19 април от 10:30 ч. в Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“ ще се проведе специализирана лекция по арт-терапия водена от проф. Владимир Николаевич Никитин, председател на Източно-европейската асоциация по арт-терапия. Темата на лекцията е „Структурно-антропологическа арт-терапия: принципи и критерии за диагностика и терапия.“.
 
Лекцията е посветена на изследването на генезиса на арт-терапията в рамките на структурно-антропологическия подход, разработен от автора. Разкриват се принципите и критериите за провеждане на проективна диагностика и арттерапия. Разглеждат се онтологичните, психологическите и невропсихологически въпроси на формирането на художествения образ и неговото въздействие върху съзнанието. В хода на анализа се разкрива генезиса и значението на феномена Красота за човека. Подчертава се мисълта за връзката на хармонията с виталността, изразяваща се в способността на живите системи към преустройство на своите функции. В качеството на извод се представя тезисът за това, че способността на човека за възприемане и преживяване на чувството за Прекрасно е обусловена от нивото на неговата рефлексивност и сензитивност.
 
Отделя се особено внимание на изследване синергетичните аспекти на терапията чрез изкуство. Като примери се разглеждат авторски техники за диагностика и терапия:
Проективен тест „Ризоморфна среда”: интерпретиране съдържанието на рисунка в контекста на анализ на спонтанно телесно и драматическо действие.
Метод „Трансперсонална гласова терапия”: корекция на състояния от психичната и соматичната сфера в процеса на гласовото звучене.
Пластико-двигателен метод „Полимодално движение”, насочен към развитие на висшите психични функции и въображението.
 
Проф. Владимир Никитин е ръководител на Катедрата по философска антропология и арттерапия в Института по психология и педагогика в Москва. Председател на Източно-европейската асоциация по арттерапия. Доктор на философските науки и кандидат на психологическите науки.
Автор е на девет монографии по въпросите на онтологията и епистемологията на човешката физика, философията и психологията на изкуството, феноменологията на звука, трансперсоналното изкуство и телесно-ориентираната психотерапия.
 
През 2017 г. той и проф. д.изк. Петер Цанев от Националната художествена академия са автори на изданието „Образ и сознание в Арт-терапии“. Издател – Национална художествена академия. Ежегодно проф. Никитин присъства на дипломните защити на магистрите от програма „Арт-терапия“ към НХА. В Център „Благовещение“ студентите провеждат своите специализирани учебни практики. 
 

Сподели