Съвместни стипендии за обучение в областта на изкуството – 2018 „Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк“

2018.04.27

Френският институт в България и Сосиете Женерал Експресбанк предлагат две стипендии, насочени към студентите, обучаващи се в областта на изкуствата в български университети, които желаят да посетят Франция в рамките на 3 месеца, за да работят по артистичен проект по темата за образа.
 
Критерии за кандидатите:
- Да са с българска националност и да са записани в български университет
- Да са на максимална възраст от 35 години към крайната дата за кандидатстване
- Да са франкофони или англофони, с ниво отговарящо на изискванията на проекта
- Да не се ползват от друга стипендия на френското правителство
- Проектът трябва да се вписва в тук предложения списък от области
- Да се ангажират с представянето на работата си след приключване на престоя във Франция
 
Области, за които се отнася стипендията:
Фотография, кино, видеоизкуство, пластични изкуства, история на изкуството, артистичен мениджмънт, както и всяка друга артистична дейност, свързана с образа.
 
Стипендията:
- 800 евро на месец (чиста сума)
- Поемане на разходите за участие (в лятно училище, обучение) в максимален размер от 5 000 евро
- Поемане на разходите за покриване на социална осигуровка във Франция
- Приоритетен достъп до жилище с преференциален наем за студенти към университет
- 700 евро, предназначени за учебни цели (закупуване на компютър, канцеларски разходи и др.)
- Поемане на пътните разходи на територията на Франция по време на обучението.
 
Как да участвате в конкурса:
Необходимо е да подадете следните документи до 15 май 2018 в Отдела за стипендии към Френския институт в България, или да ги изпратите по мейл, (на адрес bissera.kolarova@institutfrancais.bg, г-жа Бисера Коларова, Френски институт в България пл. Славейков 3, София 1000):
- Осъвременено CV на френски или на английски език
- Писмо-покана от отговорника на университета, на творческата резиденция или приемащата творческа лаборатория, в което да са уточнени датите на престоя
- Резюме на проекта, по който ще се работи във Франция, съставено на френски или на английски език
- Препоръчително писмо на френски или на английски език
- Копие от паспорта
- Копие от последната защитена диплома
- Удостоверение за записан студент в български университет.

Сподели