Важни дати – учебна 2015/2016 година

2015.06.20

10 до 12 септември 2015 г. – Приемни изпити за чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър“, уч. 2015/2016 година 
 
6 и 7 юли; 16 и 17 септември 2015 г. – Приемни изпити за прием в ОКС „Магистър“, уч. 2015/2016 г.
 
15 до  25 септември 2015 г– Записване за зимен семестър на уч. 2015/2016 г. 
 
24 септември 2015 г. – Откриване на учебната 2015/2016 година 
 
24 септември до 23 декември 2015 г. – Първа част на зимния семестър 
 
23 декември 2015 г. до 03 януари 2016 г. – Коледна и Новогодишна ваканция 
 
04 до 16  януари 2016 г. – Втора част на зимния семестър (15 уч. седмици)
 
18 до 21 януари 2016 г. – Заверка на зимния семестър по деканати 
 
25 януари до 05 февруари 2016 г. – Изпитна сесия на зимния семестър
 
02 до 09 февруари 2016 г. – Защита на дипломна работа на студентите от о.к.с. „магистър“  
 
08 до 14 февруари 2016 г. – Поправителна зимна изпитна сесия
 
08 до 14 февруари 2016 г. – Записване летен семестър на уч. 2015/2016 г. 
 
15 февруари до 31 май 2016 г. – Летен семестър на учебната 2015/2016 г.
 
29 април до 03 май 2016 г. – Великденска ваканция
 
01 до 03 юни 2016 г. – Заверка на летния семестър по деканати 
 
4 до 10 юни 2016 г.– Изпитна сесия за летния семестър  за IV курс на ОКС „бакалавър“ и V курс на спец. „Реставрация“ 
 
04 до 24 юни 2016 г. – Изпитна сесия за летния семестър
 
11 до 18 юни 2016 г. – Редовна сесия за защита на дипломна работа на о.к.с. „бакалавър“ и поправителна сесия за о.к.с. „магистър“
 
01 до 15 юли 2016 г. – Приемни изпити за ОКС „Бакалавър“, уч. 2016/2017 г.

Сподели