Възможности за резидентска програма в Париж за млади автори от България

2023.02.02

Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) има удоволствието да обяви изданието за 2023 г. на своята Програма за развитие на артисти (ADP) в сътрудничество с Cité internationale des arts (Париж), за която търси ЕДИН визуален художник (роден след 1 януари 1988 г.) от България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия .
 
ADP предлага на изгряващи европейски визуални художници тримесечно пребиваване в Cité internationale des arts в Париж, което им дава възможност да развият своята практика и да създадат нови творби, подкрепени чрез менторството на известен художник. През 2023 г. избраните кандидати ще бъдат наставлявани от известната френско-италианска художничка Татяна Труве.
 
Критерии за допустимост:
• Да са родени след 1 януари 1988 г. (в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са на възраст до 35 години)  
• Да са граждани на България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия
(в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са граждани на една от тези държави)
• Да владеят английски език
 
Бюджет и продължителност:
Резиденцията в Париж ще се проведе от 4 септември до 27 ноември 2023 г.
Институтът на ЕИБ ще покрие пътните разходи на художника до и от Париж (за резиденцията).
Художникът ще получи фиксирана дневна издръжка от осемдесет евро (80 €), за да покрие разходите си по време на резиденцията. Ще му бъде осигурено студио за живеене.
В допълнение към горното, художникът ще получи принос към продукцията от петстотин евро (500 €) в началото на резиденцията и резултативен хонорар в размер на хиляда евро (1000 €) в края на резиденцията, при условие че са създали произведение или няколко произведения.
 
След приключване на резиденцията ЕИБ може да прецени и да придобие произведение на изкуството, създадено на място от художника.
 
Процедура за кандидатстване:
Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени чрез онлайн формуляра, достъпен тук:
https://institute.eib.org/application-form-for-artists-development-programme/
 
Задължителни документи:
• CV на английски език (максимум четири страници), включващо образование, трудов опит, самостоятелни и групови представяния и медийно отразяване.
• Мотивационно писмо (на английски) с идеи, които да бъдат проучени по време на резиденцията (максимум 700 думи).
• Портфолио (максимум осем страници във формат A4 PDF), за да се покаже представителна селекция от произведения на кандидата.
 
Моля, имайте предвид, че ще бъде поискано доказателство за националност и възраст, ако бъдете избрани.
 
Процедура за подбор:
Жури, състоящо се от Татяна Труве (ментор), членове на Комитета по изкуствата на ЕИБ, представител на Cité internationale des arts и външни консултанти по изкуствата, ще избере кандидата въз основа на художественото качество на работата им, мотивацията и потенциала им да да се възползват максимално от възможностите, предлагани от резиденцията, както и от уместността на тяхната практика към културния контекст на Института на ЕИБ.
 
Избраният кандидат ще бъде уведомен за решението на журито по имейл в края на май 2023 г.
Краен срок за кандидатстване: полунощ (GMT+1), петък, 31 март 2023 г.
Всяка кандидатура, която не отговаря на зададените изисквания, ще бъде автоматично дисквалифицирана.
 
More about the residency programme
More about the EIB Institute
More about Cite internationale des arts

Сподели