Фондация

ФОНДАЦИЯ „СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ – НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ“

Фондацията е създадена през 2006 г. с цел да подпомага и финансира развитието на визуалните изкуства, както и да стимулира успешната реализация на талантливи творци в професионалната им област. Сред приоритетите на фондацията са проектите, свързани с усъвършенстване на качеството на учебния процес и квалификацията на студентите и преподавателите в НХА, с разширението и обновлението на нейния сграден, музеен и библиотечен фонд, както и с организацията на научни симпозиуми, изложби, пленери и други форуми.
 
Управителен съвет
проф. Майа Богданова, председател
0889 99 05 54
доц. д-р Кристина Борисова, член
0887 55 94 04
ас. д-р Любомил Драганов, член
0888 72 04 38
 
Е-поща: foundation@nha.bg
Лого_ФСвПЗ-НХА"

Реализирани проекти

„Отпечатване на каталог „Музейна сбирка“ на Национална художествена академия. Колекция „Живопис“ (1944 – 1989) и представяне на творбите в експозиция в галерия „Академия“ на НХА“, ноември 2020 – май 2021, София; финансираща организация: Министерство на културата

Конкурс „Костюм на символа на Брюксел – „Манекен Пис“, юли – август 2021 , София; финансираща организация: Държавен културен институт към министъра на външните работи

Фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“, III издание, август 2021, Созопол, съвместен проект нa Театрална къща „Мариета и Марионета“, НХА (катедри „Сценография“ и „Графика“) и Община Созопол; финансираща организация: НХА, Министерство на културата, НФ „Култура“

Конкурс за лого „Три морета“, ноември 2020 – януари 2021, София; финансираща организация: Държавен културен институт към министъра на външните работи

Проект за тематична изложба „Магията на писаното слово“, май 2019, София, Катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА; финансираща организация: Държавен културен институт към министъра на външните работи

Конкурс за лого на Българска помощ за развитие, съвместен проект на Фондация „Свети Пимен Зографски – Национална художествена академия“ и МВнР, ноември – декември 2019, София; финансираща организация: Държавен културен институт към министъра на външните работи

„Дипломация и изкуство“, проект по повод 140 години от създаването на Българска дипломатическа служба, 2019 – 2022, България – София, Велико Търново, Благоевград, Русе, Черна гора – Цетинье; Босна и Херцеговина – Сараево и други страни от Западните Балкани (предстоящи изложбени прояви); финансираща организация: Държавен културен институт към министъра на външните работи

Лятна академия за деца и ученици

Дългосрочен образователен проект на Фондация „Св. Пимен Зографски – Национална художествена академия“ и Националната художествена академия, предназначен за деца на възраст от 5 до 15 години. Занятията се провеждат всеки делничен ден през месец август в ателиетата и в дворното пространство на НХА в София и през юли в Бургас. Младите художници рисуват, експериментират и се забавляват в творчески ателиета под грижите и ръководството на студенти – бакалаври и магистри от различни специалности на НХА, завършили втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. В рамките на Лятната академия за деца и ученици се провеждат хепънинги, пленери, арт екскурзии, посещения в галерии и музеи, и др. Програмен модул „Заедно“ дава възможност на деца в неравностойно положение да участват в творческите дейности под ръководството на студенти, обучаващи се по магистърска програма „Арт терапия“.

„Лятна академия за деца и ученици“, XII издание, август 2021, София и юли 2021, Бургас; финансираща организация: Столична община, Община Бургас 

„Лятна академия за деца и ученици“, XI издание, август 2020, София и юли 2020, Бургас; финансираща организация: НФ „Култура“, Община Бургас

Проект „Лятна академия за деца и ученици“, X издание, август 2019, София; финансираща организация: Столична община

 

 
 

 

Галерия