Фондация

ФОНДАЦИЯ „СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ – НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ“

Фондацията е създадена през учебната 2005/2006 г. с цел да подпомага и финансира развитието на визуалните изкуства, както и да стимулира успешната реализация на талантливи творци в професионалната им област. Сред приоритетите на фондацията са проектите, свързани с усъвършенстване на качеството на учебния процес и квалификацията на студентите и преподавателите в НХА, с разширението и обновлението на нейния сграден, музеен и библиотечен фонд, както и с организацията на научни симпозиуми, изложби, пленери и други форуми.
 
Управителен съвет:
 
Председател
проф. Майа Богданова
 
Членове
доц. д-р Кристина Борисова
ас. Любомил Драганов
 
За контакти: foundation@nha.bg
 
Лого_Ф"СвПЗ-НХА"

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
 
Дългосрочен образователен проект на Фондация „Св. Пимен Зографски - Национална художествена академия“, предназначен за деца на възраст 6 до 15 години.
Занятията се провеждат всеки делничен ден през месец август в ателиетата и в дворното пространство на НХА. Младите художници рисуват, експериментират и се забавляват под грижите и ръководството на студенти – бакалаври и магистри от различни специалности на Академията, завършили втора специалност „Теория и практика на художественото образование“.
В рамките на Лятната академия за деца и ученици се провежда и програмен модул „Заедно“, който дава възможност на деца в неравностойно положение да участват в творческите дейности под ръководството на студенти, обучаващи се по магистърска програма „Арт терапия“.

 

Галерия