Ръководство

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НХА
доц. Роберт Цанев, председател
доц. д-р Любомил Драганов, зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
проф. д-р Вержиния Маркарова, проф. Георги Янков, проф. д-р Здравка Василева, проф. д-р Кристина Илиева, проф. д-р Маня Вапцарова, проф. д-р Николай Младенов, проф. д. изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, доц. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Бойка Доневска, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Любомил Драганов, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. Роберт Цанев, доц. д-р Светлин Балездров, доц. д-р Стефан Белишки, ас. Борис Далчев, гл. ас. д-р Венцислав Шишков, ас. Емануела Ковач, гл. ас. д-р Розина Макавеева, ст. преп. Страхил Ненов, Свилена Челебийска-Матеева – служител, Анабел Хамамджиева – студент, Дарина Димитрова – студент, Зорница Йовева – студент, Ирина Славова – студент
 
РЕКТОР
проф. Георги Янков
 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
доц. д-р Стефан Белишки, зам.-ректор – учебна и научна дейност, акредитация и качество на обучение 
проф. д-р Здравка Василева, зам.-ректор – художественотворческа дейност и кариерно развитие
проф. д-р Николай Младенов, зам.-ректор – академичен състав, издателска и рекламно-информационна дейност
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Йорданка Бенова-Ананиева, административноправна и стопанска дейност
 
ДИРЕКТОР
Свилена Челебийска-Матеева, образование, проекти и международно сътрудничество
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
доц. д-р Регина Далкалъчева, декан
доц. д-р Любомил Драганов, зам.-декан
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
проф. д-р Арсен Минков, декан
проф. д-р Маня Вапцарова, зам.-декан
 
ФИЛИАЛ БУРГАС
проф. Светозар Бенчев, директор
Живко Илчев, пом.-директор
 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И ЗВЕНА
Вероника Цветкова, ръководител финансово счетоводен отдел 
Румен Ангелов, ръководител на стопански отдел 
Димитрина Спасова, ръководител връзки с общественосттта
доц. д-р Васил Колев, ръководител на галерийната и изложбената дейност
д-р Антон Иванов, ръководител на електронната и печатната дейност
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
доц. д-р Александър Гергинов, председател
доц. д-р Васил Харизанов, зам.-председател
доц. д-р Захари Ганчев
доц. д-р Цвета Явашева-Иванова
Валентина Динчева – студент
 
НАУЧЕН СЪВЕТ
доц. д-р Светлин Балездров, председател
доц. д-р Атанас Атанасов, зам.-председател
проф. д-р Вержиния Маркарова, проф. Георги Янков, проф. д-р Здравка Василева, проф. д-р Кристина Илиева, проф. д-р Маня Вапцарова, проф. д-р Николай Младенов, проф. д. изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, доц. д-р Бойка Доневска, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Любомил Драганов, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. Роберт Цанев, доц. д-р Стефан Белишки
 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

Страници