Сите Дез Ар

Сите дез Ар – МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА – резиденция за творчески престой в Париж 
 
НХА разполага със свое ателие в Сите дез Ар, в което могат да пребивават професионални творци – преподаватели, докторанти и магистри, дипломирани на първа изпитна сесия. 
Кандидатите се избират с конкурс, проведен от НХА.
НХА предлага престой от 2 месеца в Сите дез Ар на спечелилите кандидати.
За повече информация посетете сайта на Сите дез Ар 
http://www.citedesartsparis.net/
 
Сите Ентернасионал дез`ар за 2017-2018
 
Регламент за кандидатстване за Сите дез Ар
Формуляр за творчески проект на Сите дез Ар
Селекция
Общ правилник Сите дез Ар
Вътрешен правилник Сите дез Ар

Страници