Защита на личните данни

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА 
 
Национална художествена академия
ЕИК: 000670716
Адрес: гр. София 1000, ул. „Шипка“ № 1
Телефон: +359 (02) 9881701
Е-поща: rector@nha.bg
Интернет страница: www.nha.bg
 
Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Живко Павлов
Е-поща: dpo@gdp.bg
Тел.: + 359 2 492 0 112
 
Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Е-поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Страници