Брой студенти за прием и обучение 2018/19

Утвърден брой студенти и докторанти а прием в уч.2018/2019 г.

Сподели