Дати на конкурсните изпити в о.к.с. „Магистър“ 2020

Приемните изпити за о.к.с. „Магистър“ – учебна 2020/2021 г. ще се проведат дистанционно.
 
В Националната художествена академия може да се кандидатства по две академични специалности за всеки факултет.
Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва чрез дистанционна фома на конкурсен изпит, който се състои в събеседване с комисия, назначена от Ректора на НХА и обсъждане на представеното от кандидата портфолио със собствени работи.
Обърнете внимание, че за магистърските програми в специалностите: „Изкуствознание“ – „Керамика“ – “Сценография” – „Текстил – изкуство и дизайн“ – „Дигитални изкуства“ – „Дизайн за детската среда“ при МА „Компютърни игри“ – „Мода“ са обявени допълнителни изисквания при подбора на кандидатите – вж. Правилник за за приемане на студенти в Националната художествена академия за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2020/2021 година – Приложение №1
 
Кандидатите трябва да изпратят до 6 юли 2020 г., портфолиото си на кандидатстудентската електронната поща на специалността, за която кандидатстват.
Наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността, платформата на която ще се проведе събеседването с изпитната комисия и входящият номер на кандидата, ще бъдат изпратени след успешното подаване на кандидатстудентските документи.
 
Всички файлове, подадени от кандидатите към предоставената кандидатстудентска поща на специалността да са в един имейл
 
Оценяването на кандидатстудентските изпити ще се проведе:
– за ФИИ 13 юли 2020 г.;
– за ФПИ 14 юли 2020 г. 

 

Сподели