Дати за кандидастудентски изпити 2018/2019 MA

Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи. 

 

Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:

 

 Прием през м. юли :

За Факултет за изящни изкуства – на 4 юли 2018г. (EU)

За Факултета за приложни изкуства – на 9 юли 2018г. (EU)

 

Прием през м. септември:

За Факултет за изящни изкуства – на 12 септември 2018г.

За Факултета за приложни изкуства – на 13 септември 2018г.


 

 

Сподели