Дати за кандидастудентски изпити 2017/2018 MA

Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи. Документи за кандидатстване се подават от 04-08.09.2017 г.
 
Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:
 
Прием през м. септември:
За Факултет за изящни изкуства – на 12 септември 2017
За Факултета за приложни изкуства – на 13 септември 2017
 
 

Сподели