Дипломни защити

Летен семестър – учебна 2020/2021
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „бакалъвър“ – редовна дипломна сесия, випуск 2020/2021
ОКС „магистър“ – поправителна  дипломна сесия, випуск 2020/2021
 
14 – 24 юни 2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели