Дипломни защити

Дипломни защити – 30 януари - 8 февруари 2023 г
Редовна сесия за ОКС Магистър, випуск 2022/2023
Поправителна сесия за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, випуск 2021/2022
 
Факултет за изящни изкуства
 
Факултет за приложни изкуства

Сподели