Дипломни защити

Летен семестър – учебна 2018/2019
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „бакалавър“ – редовна дипломна сесия, випуск 2018/2019
ОКС „магистър“  – поправителна дипломна сесия, випуск 2018/2019
15 – 22 юни 2019 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели