Документи за записване за 2018/19 уч.година

Новоприетите студенти /второ класиране/ за о.к.с. „БАКАЛАВЪР“ и о.к.с. „МАГИСТЪР“ след средно образование (спец. „Реставрация“) в НХА за учебната 2018/2019 година ще се записват по факултети
(за Факултет за изящни изкуства – ул. „Шипка №1 ет 1 и
за Факултет за приложни изкуства – бул. Цариградско шосе“ № 73)
на 19 и 20 юли 2018 от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа 
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
  1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
  2. Документ за самоличност (лична карта) 
  3. Автобиография
  4. Пет снимки –  формат за документи
  5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 6,00 лв.
  6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
  7. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
  8. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР“ на учебната 2018/2019 година е в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева, а за о.к.с. „Магистър“ след средно образование (спец. „Реставрация“) – 595 (петстотин деветдесет и пет) лева. Платения прием за приети по чл.91 от ЗВО за окс.Бакалавър е 1300 лв. на семестър.
 
Семестриалните такси за обучение  се внасят по сметка на НХА:
 
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:         BNBGBGSD
Банка:    БНБ

 

Сподели