Допълнителни изпити за попълване на незаети места 2019/2020

Резултати от проведен допълнителен изпит  за  специалности с непопълнени места за държавна поръчка в гр.София:

„Скулптура“

“Керамика “

 “Текстил – изкуство и дизайн „

„Метал“ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С цел попълване на незаетите бройки в НХА гр.София, окс „Бакалавър“ – учебна 2019/2020 година,  на 21 юли от 9,00 до 13,00 ч.  и на  22 юли 2019 година до 12,00 ч.   в Учебно-методичния отдел ще се приемат заявления (по образец) за участие в допълнителния изпит, в специалностите:
1. „Скулптура“- 2 места
2. “Керамика “ – 5 места
3. “Текстил – изкуство и дизайн „ – 3 места
4. „Метал“ – 4 места
5. “Дизайн на порцелан и стъкло“– 3 места
 
Право да се явят на този изпит имат всички кандидат-студенти, успешно положили приемните изпити в НХА през настоящата година. На желаещите се признава оценката от успешно положения изпит по рисуване и полагат само изпит за съответната специалност.
  • Изпитът ще се проведе на 23 юли 2019 година от 7,30 ч. в сградата на ул.“Шипка „ 1, гр.София
  • При подаване на заявлението се заплаща държавната такса за участие за един изпит – 38 (тридесет и осем) лева.
Заповед на приетите ще бъде публикувана на 24 юли 2019 година, а записването ще се осъществи на 25 и 26 юли 2019 г. във ФПИ и ФИИ по обявения ред.
 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА :
Всички кандидати, които са неприети в София, но са издържали изпитите за съответната специалност - „Графика“ и „Рекламен дизайн“ могат да подадат в Учебен отдел, ул. „Шипка“ 1 или на e-mail – s.mateeva@nha.bg   декларации, че искат да участват в класирането за филиала на НХА в гр. Бургас, без да полагат изпит.
Декларации за подаване по e-mail можете да изтеглите от ТУК.
 
Попълват се:
– 2 места за спец.“Графика“
– 1 място за спец.“Рекламен дизайн“
 
Заповед за приетите ще бъде публикувана на 24 юли 2019 година, а записването ще се осъществи на 25, 26 и 29 юли 2019 г. във Филиал на НХА – гр.Бургас по обявения ред.

 

19.07.2019 г.

гр.София                                                                            Учебно-методичен отдел

 

 

 

Сподели