Envision SadiS // Slovak Art Days in Sofia 2020-2021 (Дни на словашкото изкуство в София)

18 – 31 май 2021 г.
Вернисаж: 18 май 2021 г. (вторник), 16:00ч. – 19:00ч.
 
Куратори: Branislav Zurko и Rossen Toshev
 
Автори: 
Живопис: Ján Vasilko, Roman Ďurček, Dávid Demjanovič and Jarmila Mitríková, Natália Okoliča-nyiova, Vladimíra Weiss Savkaničová, Juraj Toman, Juliana Mrvová, Lucia Horvátová, Slavomír Durkaj, Marek Jarotta, Simona Štulerová;
Скулптура: Marek Halász and Juliana Mrvová, Ivana Sláviková, Marek Galbavý, Michal Machciník, Ján Zelinka;
Графика: Peter Valiska-Timečko, Filip Jurkovič;
Фотография: Stanislav Piatrik, Tatiana Takáčová;
Интермедия: Martin Kudla, Richard Kitta, Zuzana Križalkovičová, Martin Kolčák.
 

Envision SadiS представлява проект от цикъл изложби, които пренасят творбите на словашки визуални артисти от по-младото и средното поколение в галериите на европейски столици. През първите години от своето създаване проектът беше фокусиран върху аудиторията в западните страни (Виена, Лондон, Амстердам). През 2018 г. започнахме съвместна работа с Академията за изкуства във Вилнюс и организирахме изложба в столицата на Република Литва - страна, която е едновременно близо и далеч oт нашата. Подобните исторически обстоятелства и културен контекст на двете страни се оказаха изключително благоприятна среда за взаимно сътрудничество.

Ето защо една година по-късно насочихме вниманието си към държава, която е близка до нашата в културен аспект; в същото време обаче имаме усещането за известен дефицит на взаимно сътрудничество в областта на изкуството и културата. България е модерна европейска държава, която е претърпяла подобни исторически и културни промени като Словакия. Тя е страна с богата история и важни културни институции, чиято идентичност е неразделна част от по-широкия европейски контекст. Следователно, взаимното познание носи по-задълбочено разбиране на приликите и разликите, които ни правят уникална европейска общност. Общността, която стои на основите на цивилизацията, но постепенно се трансформира в уникални, отличителни проявления.

Основната цел на изложбения цикъл е представянето на съвременните тенденции в изкуството на Словакия. В същото време е важно да се отблежи, че селекцията не е и не може да бъде представителна по отношение на форма, съдържание или идеология. Като нещо повече от великолепна  представителна извадка на словашката художествена сцена проектът има за цел да създаде взаимоотношения в общото европейско пространство, да представи интересни произведения на изкуството пред чуждестранна публика и да създаде условия за развитие на сътрудничеството между художници и професионалисти в областта на изкуството и културата.

През изминалите години изборът на автори беше фокусиран върху онези, които работят със специфични елементи на националната идентичност - препратки към национални митове, традиции, исторически реалности или техники. Концепцията на изложбата, предназначена за българската публика, е много по-свободна. В нея се опитваме да откроим автори, чието художествено творчество отговаря на актуалните социални събития в Словакия. Въпреки това ние вярваме, че някои специфики като отражение на традициите, наследството на народното изкуство, наблюдението на историята или отразяването на настоящите реалности са видими в настоящата селекция, тъй като те се срещат в работата на много съвременни художници. Справянето с националната идентичност се е превърнало в своеобразен лайтмотив на този проект, в който изявените имена от младото поколение се появяват заедно с по-малко известни личности с потенциално силна артистична програма. По този начин наскоро завършилите се срещат рамо до рамо с художници, които вече са успели да привлекат професионална публика при участията си в най-престижните национални конкурси за изкуство като „Живопис на годината“, Награда „Оскар Чепан“ в качеството си на финалисти или носители на награди.

25 автори представят широк спектър от художествени техники и формални стилистични категории. Фокусът на изложбата е живописта с най-много включени произведения. Представени са също скулптурата и обектът, както и фотографията. Изложбеният проект включва и пърформанс на Петър Валиска-Тимечко и Станислав Пиатрик, художници в областта на акционната графика. Колекцията завършва с медийни инсталации в резултат от партньорството с галерия DIG.

Идеалите и ценностите, върху които е изградена днешна Европа, често биват поставяни под въпрос. Важно е да се създадат условия за опознаване, общуване и сближаване на националните единици в рамките на споделените ценности, традиции и културни корени, които наричаме Европа. Силно вярваме, че това събитие ще допринесе за укрепване на европейските ценности.

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели