Георги Асенов Гиков (Гиката), професор

19.12.1945, Враца
Техникум керамика и стъкло – София
ВИИИ „Николай Павлович“ – София, Промишлени форми 1973
Професор, катедра „Дизайн за детската среда“, дисциплина художествено проектиране и анализ
НБУ – София
СБХ – секция „Дизайн“, Асоциация за дизайн и реклама, Камара на дизайнерите в България
e-mail: ggikata@abv.bg
 
 
 
 
Участие във всички ОХИ Дизайн в периода 1974–2012
Самостоятелна изложба – галерия „Ведарт“ – 2001
Самостоятелна изложба – галерия „Ведарт“ – 2005
Изложба „Будителите проф. Гиков, колеги и студенти“ – „Св. Лука“ София – 2012
АРТФест „Емона“, с. Емона 2010, 2011, 2012

Сподели