Георги Бонев Доброславов, хоноруван доцент

05.02.1943, с. Асеново, обл. Плевен
художествено
ВИИИ „Николай Павлович“, приложна графика, 1970
Доцент, катедра „Дизайн за детската среда“, дисциплина приложна графика
НБУ
СБХ
e-mail: gdobroslavov@abv.bg
 
 
 
 
 
Всички изложби организирани от СБХ
Награда СБХ за цялостно творческо представяне, 1989
Награда на ЮНЕСКО на І Световно изложение на плаката, Гран Пале – Париж, 1988
Награда на Американски Биографичен Институт за принос в изкуството на ХХ век, 2000

Сподели