График за провеждане на изпитите по езици за кандидатстване по програма Еразъм+ за академичната 2021/2022 година

Език: Английски език
Дата: 19.02.2021 /петък/
Час: 11:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Италиански език
Дата: 20.02.2021 /събота/
Час: 11:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Френски език
Дата: 22.02.2021 /понеделник/
Час: 10:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Испански език
Дата: 23.02.2021 /вторник/
Час: 11:00 ч.
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Немски език
Дата: 24.02.2021 /сряда/
Час: 10:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
*Начините и условията на провеждане на изпитите по езици са съобразени със ситуацията на пандемия през месец февруари 2021 г., както и с вида на изпитите – писмени. Всички студенти са получили предварително подробна информация, касаеща провеждането им.
 
Приложена Заповед на Ректора на НХА
Заповед за провеждане на изпити по езици по програма Еразъм+ 2021/2022

Сподели