Информация за студенти

Обучението във Филиала на НХА ще се извършва по учебната документация на акредитираните  специалности на НХА.
Академичната година в НХА се състои от зимен и летен семестър, с две съответни изпитни сесии.
Периодът за завършване на бакалавърска програма в Националната художествена академия е четири академични години, а магистърските програми обхващат една и половина академична година.
Преподаването в Академията се извършва по предмети, като кредитите за всеки предмет се измерват в хорариум часове за семестър или за учебна година. Курсовете по различните предмети завършват с изпити, като оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните изложби и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити.
 
Важни дати за учебната 2018/2019 г. - НХА -  Филиал Бургас

 

Сподели