Избрани творби от колекцията на Димитър Шиндов

ИЗБРАНИ ТВОРБИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА ДИМИТЪР ШИНДОВ
12.03 – 27.03. 2021 г. 
 
ВЕРНИСАЖ – 12 март (петък), 17:00 – 19:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
Един отдавна забравен натюрморт, облегнат на прозореца на стара, почти разрушена  къща в Пловдив, провокира Димитър Шиндов преди повече от две десетилетия да обърне поглед към света на изкуството. Няколкото наследствени творби от неговия дядо пък се оказват идейният двигател, който го мотивира допълнително към колекционерската дейност. Самият той дефинира себе си предимно като „събирач на картини“, отколкото като активен и страстен колекционер на българско изкуство. Колекцията на Димитър Шиндов, в настоящия й вид, наброява над двеста и петдесет произведения. Голям интерес представлява обхватът на художествените творби. Най-ранните работи в колекцията са от първото десетилетие на миналия век, а най-късните – от нашето съвремие. Въпреки нейният широк хронологичен диапазон, по своята същност тя не е механичен сбор от живописни картини, графика и скултурни произведения, а представлява един добре обмислен подбор на произведения, който отразява тенденциите на отделните периоди от българското изкуство от Освобождението до края на динамичния ХХ век. Без претенции за цялостност и фактор в художествения ни живот, сбирката на Димитър Шиндов включва редица забележителни творби на познати и непознати автори както за широката, така и за тясно специализираната публика.С преобладаващо живописния си характер, тя е познавателно свидетелство за облика на българската живопис през изминалия век. Именно заради това свое качество колекцията заслужава и особено внимание. 
Всеки колекционер има собствен принцип за подбор на художествени произвения за своята сбирка. Интересът към определени художници от негова страна е водещото начало и при случая със сформирането на колекцията на Димитър Шиндов. Доминиращи в сбирката са произведения, предимно от втората половина на ХХ век, към чиито автори колекционерът фокусира основно своя поглед. Като цяло колекцията е ориентирана към групата на пловдивските художници. Тук не е възможно да не бъдат споменати произведенията на Златю Бояджиев, Живка Пейчева, Дарена Георгиева, Йоан Левиев, Димитър Киров и Енчо Пиронков. Освен типичните представители на пловдиската бохема, в сбирката фигурират и имената на редица значими имена от българската художествена сцена от втората половина на миналия век като Атанас Яранов, Иван Георгиев-Рембранда, Димитър Казаков-Нерон ,Светлин Русев, Найден Петков, Иван Кирков, Тодор Добруджански, Паскал Стружев, Марко Монев, Александър Петров, Николай Русчуклиев, Станимир Видев, Таню Митев, Емил Атанасов, Илия Йончев  и др. 
Въпреки, че преобладаващият масив от творби в колекцията датира от втората половина на миналия век, особен интерес в нея представляват и  произведенията отпреди 1944 г. Хронологично най-ранните творби  са от първите години на следосвобожденската ни художествена история и предсталяват академични етюди и ескизи на едни от най-големите творци на модерното българско изкуство от първата половина на ХХ век като Стефан Егаров, Георги Богданов и Ненко Балкански. Първите десетилетия на ХХ век в сбирката са застъпени от творчеството на Елиезер Алшех, Давид Перец, Дечко Узунов, Никола Танев, Александър Мутафов, Иван Христов, Бронка Гюрова-Алшех, Трифон Попов, Невена Кожухарова и Дарена Георгиева, повечето от които съществени представители на възхода на художествената ни култура в годините между двете световни войни. Тези значими с художествените си достойнства произведения представят не само различните тенденции в живописта от този период, но и безспорно са едни от най-ценните произведения в колекцията. Особен интерес в колекцията представлява и серията от предакадемични и учебни рисунки и етюди на Христо Явашев-Кристо. Успешно подбрани от художествена гледна точка, тези ранни творби хвърлят допълнителна светлина в творческата биография на световноизвестния български художник. 
Издирването и откупуването на творби от Димитър Шиндов през годините не се съсредоточава единствено и само върху имена от българското изкуство. В сбирката особено внимание трябва да се обърне и на произведенията от високо ценените чуждестранни художници като Артур Колник, Георг Базелиц, Александру Чучуренку, Роже Сомвил, Фахрелниса Зеид , Хамед Нада и др.
До този момент колекцията на Димитър Шиндов не е била обект на задълбочено и цялостно проучване. Надяваме се, че настоящата изложба, представяща петдесет и четири избрани произведения от сбирката, ще провокира изкуствоведския интерес за по-нататъшна работа с нея.
 
Д-р Милена Балчева-Божкова

Галерия

Сподели