Изкуствознание и културно наследство (МА)

Магистърската програма „Изкуствознание и културно наследство“ има за цел да продължи и задълбочи образованието в областта на старото изкуство и културното наследство по българските земи. Програмата се състои от два тематични панела:
– изучаване на европейското и българското изкуство от древността до началото на Новото време;
– изучаване на проблемите на съхранението, изучаването и социализирането на културното наследство.
В първия панел са предвидени курсове, задълбочаващи и допълващи образованието в областта, с акцент върху проблематизирането на материала, търсене на рецепциите на старото изкуство в новата и най-новата визуална култура.
Вторият панел се фокусира върху изучаване на световния опит по опазване на културното наследство, националното законодателство, управлението и социалната интеграция на наследството в съвременната ситуация.
Програмата предвижда като основни форми на обучение освен лекционни курсове и семинари, и извънаудиторни занятия.
Задачите на магистърската програма са да подготви специалисти, които да имат квалификацията да продължат научните изследвания на старото изкуство, както и да могат професионално да се включат в различните социални структури на опазване и социализация на културното наследство у нас.
 
Редовни преподаватели:
проф. д.изк. ЧАВДАР ПОПОВ
проф. д-р КРАСИМИРА КОЕВА
проф. д-р ЗАРКО ЖДРАКОВ
доц. д-р БОЙКА ДОНЕВСКА
докторант ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д. изк. ЕЛКА БАКАЛОВА
доц. д-р АЛЕКСАНДЪР КУЮМДЖИЕВ
д-р ИВАН ВАНЕВ
д-р РУСЛАН СТОЙЧЕВ

Файлове за изтегляне

Сподели