Изложба „10 години магистърски програми в катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“

8 ноември – 4 декември 2021
 
Вернисаж: 8 ноември, 17:00 – 19:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
Специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ е една от най-старите специалности в Националната художествена академия. Тя съчетава дългогодишните традиции на обучение в творчески професионализъм в сферата на книжния дизайн, графичния дизайн и илюстрацията с абсолютната актуалност, адекватна на присъщите на експеримента съвременност и иновативност.
 
През 2021 година специалност „Kнига, илюстрация, печатна графика“ отбелязва 10 години от обособяването на програмите си в магистърския курс на обучение: „Илюстрация“, „Изкуство на книгата“, Графичен дизайн“, „Шрифт“, „Графичен дизайн на непечатни медии“. Образователно-квалификационна степен „магистър“ студентите придобиват чрез трисеместриални учебни програми (продължителност на обучението: една и половина академични години) и след защита на дипломна работа. Програмите развиват на по-високо ниво и по-детайлно базисните познания за специалността, придобити по време на бакалавърския курс. 
Магистърските програми към специалността дават пълната квалификация на студентите да разработват:
индивидуални творчески проекти в художествената, научната, информационната илюстрация; картинното съобщение в рекламата и графичния дизайн, в областта на изображенията в екранните медии; концептуални арт книги и библиофилски издания в лимитиран авторски тираж; pop-up и алтернативни авторски издания; класически и алтернативен комикс, арт зинове, анимирана илюстрация;
да формират и провеждат активна издателска политика и стратегия, както и да генерират и реализират арт-мениджърски проекти;
да създават концептуални авторски шрифтови творби с разнообразен характер, да реализират разработките си във вид на завършени софтуерни продукти (дигитални наборни шрифтове), свободно и компетентно да боравят с типографската материя в различни композиционни среди. 
да проектират и реализират интерактивни продукти, не само обслужващи различни съдържания, но и адекватни на нивото на  визуалната култура на съвременния човек и представляващи сами по себе си функционални и разпознаваеми художествени явления.
През десетте години в магистърските програми към специалност „Книга, илюстрация, печатна графика са преминали обучение над 80 студента, реализирани вече на художествената сцена на България, участници в престижни национални и международни форуми и носители на многобройни награди, част от екипа на водещи издателства, графични и рекламни студиа. 
 
Изложбата в галерия„Академия“ ще представи работи, проекти и арт обекти, разработени в рамките на магистърските програми като семестриални и дипломни проекти. Изложбата е реализирана по проект към по програмата за научна и художествено-творческа дейност на НХА за 2021 г.
 
Достъпът до изложбата в галерия „Академия“ е със зелен сертификат, съобразно мерките приети от МЗ

Галерия

Сподели