Изложба „20 години специалност МОДА“

Изложбата се удължава до 5.01.2021 г.
 
10–27 ноември 2020
Вернисаж: 10 ноември, 2020; 17:00–19:00 часа
 
 
Изминаха 20 години от идеята до резултата. През 1999 година се осъществява първият прием на студенти за обучение в новооткритата специалност „Мода“ в най-старото училище за изкуства в България, което е със 120-годишна история – Национална художествена академия. Сформирана е катедра от дизайнери и художници, които да  развиват и предават професионалните си познания, да споделят своите успехи и опит.
Във философията за изграждане на дизайнерско мислене на студентите е заложено изграждането на гъвкава система за непрекъснато актуализиране на програмата, като фокусът е върху създаване на необикновен, новаторски продукт на модния дизайн, като се остави настрана рутинното мислене.
В корените на обучението по „Мода“ са заложени академичните традиции, съчетани със съвременния поглед и развитие на визуалните изкуства, медии и дизайн. Изграждането на фундаментална връзка между изкуство и мода, в основата на което са заложени креативното и практичното мислене както и с помощта,  ръководството и напътствията на преподавателите от специалността,  всеки студент успява да развие собствения си талант.
Участието в изложби, конференции и симпозиуми, наградите от международни конкурси, както и създаването на успешни модни брандове на дипломираните студенти са доказателство за конкурентноспособността  на кадрите от специалността. 
За отбелязване на годишнината в галерия Академия могат да се видят реализирани проекти на студентите през годините, както и каталог, в който са представени основните дисциплини, водещите преподаватели и възпитаници на катедрата.
 
Проектът на катедра „Мода“ се финансира по програмата за научната и художествено-творческата дейност на НХА.

Галерия

Сподели