Изложба •70 години специалност Сценография•

Тази година катедра „Сценография“ в НХА отбелязва своята 70-та кръгла годишнина. По този повод на 11.10 2017 г. от 18:00 часа, в галерия „Академия“ ще бъде открита изложба на преподавателите и студентите от специалността. В нея почетно място е отделено на основателя проф. Иван Пенков и преподавателите допринесли за развитието на катедрата през годините. Експозицията включва и произведения на утвърдени сценографи – възпитаници на катедрата от последните две десетилетия.
 
Като част от програмата на честването на 16.10.2017 от 14:00 ч., в галерия „Академия“, ще се проведе научна конференция под надслов: „Актуални тенденции в съвременната сценография. Отражения в образованието по сценография“, която ще изследва новите естетически и технологични развития в изкуството и практиката на художника на сцената и екрана и предизвикателствата, които те поставят пред образованието.
 
На 18.10.2017, от 18:00 ч. отново в галерия „Академия“ ще бъде представена книгата на проф. д-р Васил Рокоманов – „История на Сценографията“.
 
Началото на специалност „Сценография“ е поставено от Дечко Узунов, който през 1932 г. оглавява ателието за декоративни изкуства в НХА и кани Иван Пенков да води дисциплината „Театрална декорация“. През 1947 година е утвърдена самостоятелна катедра „Сценография“ с ръководител проф. Пенков. Привлечени са като преподаватели и известните театрални специалисти арх. Георги Трендафилов и костюмографа Венера Наследникова. През 1955 г., ръководството на катедрата е поето от проф. Георги Каракашев. През следващите три десетилетия проф. Асен Стойчев, доц. Николай Николов, проф. Мария Трендафилова, ст. преподавател Емил  Костов, привнасят в образователния процес актуални за времето, нови естетически и технологични подходи. Важна роля в прокарването на авангардни тенденции от европейската сценография има проф. Асен Стойчев, специализирал в Академията за драматично изкуство в Прага, а по-късно и проф. Красимир Вълканов, специализирал в Полша и Белгия.
През 80-те години ръководството на катедрата е поето от един от най-ярките български сценографи, проф. Георги Иванов, автор на много значими за историята на българския театър сценографски реализации. По негова инициатива и ръководство през 90-те е извършена цялостна реформа в учебните планове и програми като много важно място в тях заема цялостно нов раздел, включващ компютърно 3D проектиране, анимация, видеодизайн, сценография за кино. 
 
През учебната 2017/18 катедрата обучава 33-ма студенти в ОКС бакалавър, 19 магистри в магистърските програми към специалността и 2-ма докторанти.
Ежегодно проекти на студенти участват в национални и международни форуми, конкурси и изложби, театрални спектакли и събития, а дипломни работи биват отличавани с престижни награди и отличия.
 
В настоящия момент постоянният преподавателски  състав включва изявени български  художници, активно работещи в страната и в чужбина: проф. Красимир Вълканов, проф. Светослав Кокалов (ректор на НХА от 2007 до 2015), проф.д-р Васил Рокоманов, проф. д-р Маня Вапцарова,  гл.ас.д-р Розина Макавеева, гл.ас. арх. д-р Стефан Минчев. Ръководите на катедрата е доц. Марина Райчинова.
 
Изложбата и събитията, включени в програмата за честване на 70-годишнината на специалността са финансирани в изпълнение на програмата за научна и художествено-творческа дейност на НХА.

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели