Изложба от колекцията на Александър Керезов

„Познати - непознати, известни - неизвестни“
Изложба от колекцията на Александър Керезов
галерия „Академия“ на НХА
 
Откриване - 14 август, 18:30 ч.
Вход с покани
 
Изложбата ще продължи до 24 август 2018 г.
 
Третата изложба от колекцията на Александър Керезов в галерия „Академия“ е наречена „Познати - непознати, известни - неизвестни“. Тя представлява пътуване във времето от Освобождението до втората половина на ХХ в. Представени са произведения на 60 известни майстори и на по-малко познати автори, чиито имена и творчески биографии се оформят едва през последните десетилетия. Сред известните са и такива, работили години наред зад граница и слели се с местната динамика на художествените процеси, а също така и чужденци. В изложбата са включени творби на живописта, рисунката и скулптурата. Някои от тях са знакови, други допълват представите за известни живописни платна, трети са напълно непознати истински открития. 
 
Сред известните имена на български художници са Владимир Димитров-Майстора, представен с портрети на неговите племенници, Васил Стоилов  ̶  с ранен подписан пейзаж и етюди към знакови творби, Цанко Лавренов  ̶  с автопортрет, Александър Мутафов  ̶  с ранен морски пейзаж, Никола Маринов  ̶  с живописни платна, много редки за неговото творчество и неизвестни досега. Едно от по-малко познатите имена е на Никола Канов, представен с академични етюди от края на ХІХ в. Сред произведенията на скулптурата интерес представляват релефите от Жеко Спиридонов (бронз) и Андрей Николов (гипс), както и нетипичната за творчеството на Цено Тодоров майолика (Голо тяло). Творбите на майсторите на символизма Христо Берберов и Георги Машев са представителни за епохата. 
 
Сред чужденците работили в България са Иван Мърквичка и Ярослав Вешин. От него и от известния представител на виенския сецесион Густав Климт в изложбата са включени рисунки на голи тела, а от Мърквичка, етюд на Грънчар. 
За изложбата е присъщо жанровото многообразие – портрети, пейзажи и натюрморти. Сред портретите впечатлява изключителният „Портрет на млада жена“ от Борис Митов. Жанрът голо тяло в границите от 80-те г. на ХІХ в. до първата половина на ХХ в. е представен не само с творби от Вешин и Климт. Сред произведенията е една доста известна композиция на Илия Петров и рядка за творчеството на Васил Захариев творба, изпълнена в акварел. 
 
Изложбата се открива на 14 август (вход с покани) и ще продължи до  24 август 2018 г.
 

 

Сподели