Изложба скулптура и рисунки на Димитар Илийев

3-14 юли 2017
 
Откриване - 3 юли (понеделник), 18:00 часа
галерия „Академия“
 
Димитар Илийев е художник, който живее и работи в Сърбия, в малкия граничен Димитровград, известен все още и като Цариброд. Поради ред исторически причини, културната съдба на много хора от този регион е свързана, както с бивша Югославия, така и с България. Илиев е роден през 1950 г. в Димитровград, завършва художествена гимназия в Ниш, а през 1977 г. се дипломира като скулптор в Художествената академия в София в класа на професор Димитър Даскалов.
Димитар Илийев е от десетилетия добре позната фигура и в нашия художествен живот. Не само поради студентските години в София, но най-вече поради факта, че той се оказва инициатор на творчески срещи между автори от две съседни страни, които в близкото минало са били разделени от непреодолими политически особености, довели до трайно взаимно непознаване на артистичния им живот. На първо място той е създател на международния пленер „Погановски манастир“, който включва неизменно и изявени български живописци. Днес, благодарение на този пленер, Димитровград притежава уникална живописна колекция, в която личат имена на известни художници от бивша Югославия, България, Русия, Германия и т.н.
Важен факт, е че Димитар Илийев е основен инициатор за създаването и на градската галерия в Димитровград, наречена "Методи (Мета) Петров“ на името на художник от Цариброд, който в миналото също е завършил софийската академия. Като директор на тази галерия Димитар Илийев е организирал около петстотин изложби, а през последните години на неговото ръководство, бяха положени сериозни усилия в посока на сближаване с българското изкуство, и то с подчертаното посредничество на НХА. Днес в Академията почти няма специалност, която да не е показала произведения на своите студенти в пространството на димитровградската галерия.
Поради всичко това е повече от логично Димитар Илийев да бъде показан в галерия „Академия“. Но не само защото е завършил в нащата Академия и куратор на стотици изложби и събития или е и член дружеството сръбските художници (УЛУС). Той е тук, защото е преди всичко интересен художник, който има тридесет самостоятелни изложби зад гърба си. 
Илиев работи в областта на скулптурата, живописта и рисунката. В настоящата изложба показва малка пластика и рисунка. Работи, които се отличават с характерна личностна стилизация, и които говорят за едно достойно артистично присъствие.
 
проф. д. изк. Свилен Стефанов

Галерия

Сподели