КА2 •Стратегически партньорства•

Уважаеми колеги,
Искаме да ви обърнем внимание, че в рамките на Европейската програма Еразъм +, по която НХА осъществява студентска и преподавателска мобилност (инструмент КА1)  действа новият инструмент КА2 „Стратегически партньорства“ отворен за институции от областта на образованието, обучението и младежта. По него има възможност да се подават проекти свързани с различни форми на изкуство.
Примерни дейности са:
– Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
– Алианси на знанието;
– Секторни алианси на уменията;
– Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
– Изграждане на капацитет в областта на младежта;
 
Основен принцип на този инструмент е партньорството между минимум три институции/организации от минимум три различни програмни страни (от Европейския съюз).
В тази връзка ви каним да проявите активност и да формализирате ваши предложение за проекти, представяйки в писмен вид идеен проект, възможни партньори, период и продължителност на проекта. На тяхна основа НХА ще разработи академичен проект или проекти, с който ще кандидатства пред Националната агенция. Официалната покана за кандидатстване по този инструмент е октомври 2015.
Подробна информация можете да намерите на следния линк:
http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Blanka_BG_new1.pdf

Сподели