Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност

КЛАСАЦИЯ
 
Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност.
Зимен семестър 2019/2020
 
За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС бакалавър и ОКС магистър.
 
НХА определя 50 стипендии в размер 150 лв. и се изплащат за период от 6 месеца.
 
Право да кандидатстват за стипендия за специални постижения имат студентите:
– удостоени с награди от международни и национални конкурси за 2019 година.
– с престижни участия в художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други).
До участие в кампанията не се допускат вече наградените в академичните конкурси творби (тъй като са финансирани от същия фонд).
 
За кандидатстване е необходимо студентите:
1. Да попълнят електронно заявление през личния си профил, сектор „Кандидатстване за стипендии“; „Значими постижения“.
2. Да открият банкова сметка в Експресбанк.
3. Да си изкарат детайл банкова сметка от Експресбанк и да попълнят внимателно своя IBAN от бележката в електронното заявление.
4. За международни и национални награди:
– Да прикачат файлове с документи, удостоверяващи наградата (Грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването (ако има такива).
Престижни участия:
– сканирани сертификати за участие, снимки на класираното произведение и/или снимки от даденото събитие, както и кратко текстово описание
При участие в теоретични форуми – доклади и препоръка от ръководител катедра.
5. Сканиран самият детайл банкова сметка.
 
Файловете да се прикачат във формуляра за кандидатстване през системата в графа „Прикачи файл“.
Допустими формати – JPEG, PDF, PNG, DOCX, TXT и др.
 
ВНИМАНИЕ!
От 10 до 13 декември 2019г. ще бъде отворена за кандидатстване електронната административна система на НХА – https://ams.nha.bg/
Задължително разпечатанaта на хартиен носител документация за кандидатстване (сертификати, грамоти, снимков материал, текстови документи и др.) ще се приема на 12 и 13 декември, от 10:00 часа до 13:00 часа в залата на „Академичен съвет“ – НХА, „Шипка“ №1.
 
Класирането ще се извърши от Комисия, назначена със заповед на Ректора до 16 декември 2019 година.

Сподели