Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художественотворческата дейност

От 7 до 17 ноември 2022 г. (включително), Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност, зимен семестър 2022/2023 учебна година. 
 
За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
 
НХА определя до 20 стипендии в размер 180 лв. на месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца.
За стипендия за значими постижения могат да кандидатстват студентите, които са: 
– удостоени с награди от международни, национални и други конкурси в периода от 01 април 2022 г. (включително) до 30 септември 2022 г. (включително).
– участвали в престижни художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) в периода от  01 април 2022 г. (включително) до 30 септември 2022 г. (включително).
 
За кандидатстване е необходимо студентите:
1. Да попълнят приложената в обявата бланка (Приложение №1), да я подпишат, СКАНИРАТ и запишат в JPEG формат и изпратят заедно с останалата документация описана по-долу.
Освен в JPEG формат, Приложение №1 трябва да се изпрати и във формат *.doc/*.docx (Word file) на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: трите имена и факултетен номер. 
2. Ако студентът има международни, национални и други награди: 
– Трябва да си набави (СКАНИРАНИ) записани, като JPEG файлове на документи, удостоверяващи наградата (грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването, статии в медии (ако има такива).
3. Ако студентът има участия в престижни художествени форуми с международно, национално и регионално значение (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други):
– Трябва да си набави (СКАНИРАНИ) записани, като JPEG файлове на сертификати/служебни бележки за участие, снимки на класираното произведение и/или снимки от даденото събитие, кратко текстово описание от сайта на организацията или статии в медии (ако има такива).
4. Ако студентът има участие в теоретични форуми: 
– Трябва да си набави (СКАНИРАНИ) записани, като JPEG файлове на докладите и препоръка от ръководител катедра с подпис.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Препоръката от ръководител катедра се отнася само и единствено при участие в теоретични форуми, конкурси или изложби организирани от НХА или с участието на НХА!
 
ВАЖНО!!!
1. Проекти, участвали в предишната кампания за стипендии за значими постижения, нямат право да участват отново. (Същите студенти могат да участват за стипендия, но с други проекти в указания период).
2. Цялата набавена документация (всички събрани файлове) трябва да се изпратят на следната ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: три имена и фак.№
3. Документи, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.
     
ВАЖНО! 
– Заснетите с камера/телефон документи, не отговарят на условията, те трябва да бъдат СКАНИРАНИ и записани в JPEG формат. Компресирани файлове НЕ се приемат (.zip/.exe и т.н.). Изпратени линкове не отговарят на условията за кандидатстване (при медийни участия, към имейла се прилагат визуални доказателства (screenshot) в JPEG формат. Комисията разглежда единствено и само файлове в JPEG формат!!!! При неспазване на изискването, кандидатурите не подлежат на разглеждане от комисията.
 
ВНИМАНИЕ!
Кандидатстването за държавна стипендия за „Значими постижения“ не означава задължително класиране! 
 
1. Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Ректора и ще се публикува на сайта на НХА, раздел „Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художественотворческата дейност”. 
2. Всеки класирал се студент следва да попълни в ТРИДНЕВЕН срок след обявяването на класацията своите данни в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/, да попълни IBAN от сметката си открита в банка и да изпрати документ удостоверяващ титуляра на сметката (ДЕТАЙЛ БАНКОВА СМЕТКА) на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: ДЕТАЙЛ БАНКОВА,три имена и фак.№ . 
 
При неспазване на тридневния срок за попълване на данните в личния си профил в университетската система и изпращането на IBAN по ел. поща, студентът губи право на стипендия за значими постижения. 
Допълнителни указания за попълването на данните в Автоматизираната университетска система ще бъдат публикувани заедно с класацията в сайта на НХА.
 
КСБВУ към НХА

 

Файлове за изтегляне

Сподели