Кандидатстудентски курсове и консултации за 2019/2020

Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации за учебната 2019/2020 година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Националната художествена академия организира кандидатстудентски консултации и квалификационни курсове за учебната 2018/2019 година, за м. октомври 2018 г., както следва:
 
• РИСУВАНЕ•  – с ръководител проф. Любомир Каралеев
При заплащане еднократно на 2-те  постановки през м. октомври 2018 г. – таксата е 64,00 лв. Курсът е всички специалности на НХА.
16 учебни часа - 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 20 и 27 октомври 2018 г.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ И ГРАФИКА•  – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на 2-те  постановки през м. октомври 2018 г. – таксата е 64,00 лв. Курсът е всички специалности на НХА.
16 учебни часа - 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
За неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 21 и 28 октомври 2018 г. 
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Северна сграда – I етаж, ателие №45
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ •  – с ръководител доц. Росен Цветанов
При заплащане еднократно на 2-те  постановки през м. октомври 2018 г. – таксата е 64,00 лв. Курсът е всички специалности на НХА.
16 учебни часа - 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 20 и 27 октомври 2018 г. 
Адрес: бул. „Цариградско шосе” № 73 –– I етаж, ателие № 29
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
•КВАЛ.КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО • 
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10:00 ч. до 15:00 ч.
На 20 и 27 октомври 2018 г.
Записвания – от 10:00 ч. на посочените по-горе дати през м. май 2018 г. при ръководителя на курса – г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20 

Сподели