Кандидатстудентски курсове и консултации за 2019/2020

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
ФИЛИАЛ БУРГАС
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ И КОНСУЛТАЦИИ 
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ – юни 2019
 
 
•РИСУВАНЕ• 
Преподаватели проф. Светозар Бенчев, д-р Александър Ташев, д-р Жанина Дубарова
Курсове: 2, 9, 16 и 23 юни 2019 г. (неделя) от 9:00 до 16:30 часа
При заплащане еднократно на 4 постановки през юни 2019 г. – таксата е 128,00 лв. 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите 
Запитвания и записвания по телефона предварително или записване и заплащане в деня на консултацията от 9:00 часа в Учебно-методичен отдел –  Бургас, Магазия 1, ет II или на тел: 0884025235
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ• 
На 01.06.2019 г.(събота), Бургас, Магазия 1
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 10:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 15:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Магазия 1
За 01 юни 2019 г. 
– Кандидат-студентите осигуряват сами темперни бои, други материали, инструменти (моливи, линии, пергели и др.) и картон размер 35х25см.
За повече информация:
тел. (+359) 88 7 884 866 – проф. д-р Николай Младенов
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Запитвания и записвания по телефона предварително или записване и заплащане в деня на консултацията от 9:00 до 10:00 часа в Учебно-методичен отдел –  Бургас, Магазия 1, ет II или на тел: 0884025235
 
•МОДА• 
На  22 и 23.06.2019 г. /по специалност/ - Бургас, Магазия 1
На  19, 20 и 21.06.2019 г. /по рисуване/ - Бургас, Магазия 1
През месец юни 2019 започва провеждането на интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч., а в 15:30 ч. ще се провеждат анализи и дават насоки по проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху  „картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка.
Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. Майа Богданова, 
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място 
Запитвания и записвания по телефона предварително или записване и заплащане в деня на консултацията в Учебно-методичен отдел –  Бургас, Магазия 1, ет II или на тел: 0884025235
 
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ – юни 2019
 
за специалност „Графика“ 
13.06.2019 г. (четвъртък) от 12:00 ч. – доц. Димо Колибаров
 
за специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ 
6.06.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа 
7.06.2019 г. (петък) от 12:00 часа 
преподаватели – проф. Виктор Паунов, гл. ас. д-р Капка Кънева
 
за специалност „Плакат и визуална комуникация“ 
- 21.06.2019 (четвъртък) от 16:00 часа
преподавател – проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, проф. Георги Янков, гл. ас. д-р Георги Павлов
 
за специалност „Рекламен дизайн“
– 13.06.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа
преподаватели – доц. Мирослав Богданов, ас. д-р Светлин Балездров, ас. Венцислав Йорданов
 
 
Такса за учебен час:
При професор – 15 лв.
При доцент – 13 лв.
При асистент, главен асистент, ст. преподавател – 11 лв.
 
Адрес:
Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас, „Магазия 1“
Справки и записвания: Бургас, Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас, „Магазия 1“, Учебно-методичен отдел – 2 етаж, тел: 088 402 5235

Сподели