Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА–Филиал Бургас - 2019/2020

Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации за учебната 2019/2020 година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА–филиал Бургас – април 2019
 

Кандидатстудентски курсове за НХА София за месец април 2019

•РИСУВАНЕ•  – с ръководител проф. Любомир Каралеев
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 3 постановки през април  2019 г. – таксата е 96.00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 6, 13 и 20 април 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел: 029881702
 
•РИСУВАНЕ И ГРАФИКА• – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на 3 постановки през април 2019 г. – таксата е 96,00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
За неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 7, 14 и 21 април 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•РИСУВАНЕ•  – с ръководител доц. Росен Цветанов
Подготвителен курс по рисуване за   кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 3 постановки през април  2019 г. – таксата е 96,00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 6, 13 и 20 април 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73 – I етаж, ателие № 29
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ• 
На 20 и 21 април (събота и неделя) 2019 
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в (червената) южната сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1, ателие №16
за 2019 г.– май; юни 2019 – допълнително точните дати
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р Георги Павлов, докторант Яна Анева, докторант Николай Ущавалийски.
За повече информация
e-mail: office@academyposter.com
www.academyposter.com
тел. (+359) 887884866 – проф. д-р Николай Младенов
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 029881702
 
•ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА•  
Подготвителен курс по специалност за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 3 постановки през април  2019 г. – таксата е 48,00 лв. 
12 учебни часа – 3 постановки по 4 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 4 учебни часа – таксата е 20,00 лв.
Занятия:
неделя – от 10:30 до 14:30 часа
На 6, 14 и 21 април 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– Целта на специализирания курс: е да се запознаят кандидатите с изискванията и характера на изпита “Цветна задача за детска среда“. След обявяване на темата, кандидатите скицират идейни варианти, които се обсъждат с преподавателя и се избира най-сполучливата идея за реализиране в цветен материал. На следващия курсов ден се прави конферанс на завършените задачи, след което цикалът се повтаря с поставяне на нова задача. Кандидат студентите получават насоки по композиция, цвят, форма, пропорция, типаж и пр.
– Преподаватели: проф. д-р Арсен Минков, доц. д-р Величка Минкова, доц.Теодора Механдова, гл.ас.д-р Рая Гайтанджиева.
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73 – I етаж, ателие № 33
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•МОДА• 
13.04.2019 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
14.04.2019 – рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
11.05.2019 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
12.05.2019 – рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
Интензивните консултации започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч. ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка. 
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в катедра „Мода“.
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят. 
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи. 
Специализираните консултации се провеждат на бул. „Дондуков“ 56
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. Майа Богданова, проф. Греди Асса, доц. Ана Аврамова, доц. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Мариела Гемишева, ст. преп. Катерина Цанева, хон. преп д-р Александър Гергинов, хон. преп. Н. Йорданова
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място или в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
За повече информация: maya_bogdanova@abv.bg, тел. +359889990554
бул. „Дондуков“ №56, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
 
•КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО • 
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10:00 ч. до 15:00 ч.
На 6, 13 и 20 април 2019 г.
Записвания – от 10:00 ч. на посочените по-горе дати през м.април 2019 г. при ръководителя на курса – г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20 
 
•ВЕЧЕРЕН АКТ•
Националната художествена академия организира провеждането на „Вечерен акт“ за:
– студенти и преподаватели;
– художници;
– ученици от XI и XII клас на художествените училища в град София;
– любители
Вечерният акт се провежда всеки понеделник от 17:30 до 19:00 часа и всяка сряда от 18:30 до 20:00 часа на ул. „Шипка“ №1, ателие №1.
Вход за 2 учебни часа: 
– за преподаватели от НХА – безплатно
– за студенти от НХА – безплатно (срещу студентска лична карта или студентска книжка)
– за външни лица (художници, любители и ученици) – 10 лева

Сподели