Кандидатстване и селекция на студенти по програма „Еразъм+“ с цел практика за академичната 2018/2019 г.

На вниманието на ръководителите на катедри:
Във връзка с кандидатстването за участие в студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с цел практика Ви уведомявамe, че ръководителите на катедри трябва да предадат писмени предложения (в Word) с трите имена на свои студенти, желаещи да участват в програмата, които ще се дипломират през 2018 г. в бакалавърска степен, магистърска степен и редовна форма на обучение докторска степен.
Срещу името на всеки студент да се отбележи курс, език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт. 
Предложенията се подават до 22.12.2017 г.
 
Избраните от катедрите кандидати за мобилност по Еразъм+ с цел практика трябва да представят Писмо за намерение (Letter of Intent),  подписано и подпечатано от приемащата организация, с което да заявят желанието си за осъществяване на мобилност по Програма Еразъм+. 
Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“ с цел практика, трябва да подготвят портфолио на CD не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 25 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280 х1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента. CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  
Писмата за намерения (Letter of Intent) и портфолиата се предават в „Международен отдел“ до 12.02.2018 г.
 
Допълнителна информация
Окончателната класация ще бъде направена от комисия въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански;  представените от студента порфолиа и Писма за намерение.
 
За повече информация и разяснения:
Международен отдел:
Тел. за контакт: 029873328
e-mail: art_academy@nha.bg 
 

Сподели