Кандидатстване на студенти по програма „Еразъм+“ с цел обучение за академичната 2017-2018 г.

На вниманието на ръководителите на специалност:
Във връзка с кандидатстването за участие в студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ Ви уведомявамe, че ръководителите на катедри трябва да предадат писмени предложения (на Word) с трите имена на свои студенти, желаещи да участват в програма Еразъм+, които през академична 2017-2018 г. ще бъдат 2-ри и 3-ти курс – степен „бакалавър“, както и трите имена на студенти докторска и първи курс от степен „магистър“. 
 
Могат да кандидатстват и студенти, които ще бъдат 4-ти курс бакалавърска степен през учебната 2017-2018 г., но за обмен само през първи семестър и с изрично разрешение на Ръководител катедра.
 
Срещу името на всеки студент да се отбележи курс, език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт. Предложенията ще се подават в „Международен отдел“ и по имейл до 21.12.2016 г.
 
За сведение на студента:
Селекцията ще се извърши въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански и италиански, а окончателната класация ще бъде направена от комисия въз основа на представеното от студента портфолио.
Всеки студент, кандидатстващ за участие в програма „Еразъм+“, трябва да подготви портфолио на CD не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 25 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280 х1024 pxs, по една снимка на кадър, подбрани по избор на студента. CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  
 
За повече информация – Международен отдел
Тел. за контакт: 02 987 33 28
e-mail: art_academy@nha.bg

Файлове за изтегляне

Сподели