Кандидатстване на студенти по програма „Еразъм+“ с цел обучение за академичната 2018/2019 г.

На вниманието на ръководителите на катедри:
Във връзка с кандидатстването за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ Ви уведомявамe, че ръководителите на катедри трябва да предадат писмени предложения (в Word) с трите имена на свои студенти, желаещи да участват в програма Еразъм+, които през академична 2018/2019 г. ще бъдат II  и III курс ОКС „бакалавър“. 
Студенти от степен „бакалавър“, които през 2018/2019 ще бъдат IV курс, могат също да кандидатстват, но само с разрешение на съответната катедра.
За мобилностите през 2018/2019 могат да кандидатстват и студенти от I курс степен „магистър“, както и студенти от ОНС „доктор“.  
 
Срещу името на всеки студент трябва да се отбележи курс, чужд език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт. 
Предложенията се подават в „Международен отдел“ и по имейл до 22.12.2017 г.
 
За сведение на студента:
Селекцията ще се извърши въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански, а окончателната класация ще бъде направена от комисия въз основа на представеното от студента портфолио.
Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“, трябва да подготвят портфолио на CD, не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 25 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280 х 1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента. CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  
Студентите от катедра „Изкуствознание“ могат да кандидатстват и с теоритичен материал ( статия, есе...).
Срок за подаване: 12.02.2018
 
За повече информация и разяснения: 
МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
Тел. за контакт: 029873328
e-mail: art_academy@nha.bg 

Сподели