Кандидатстване и селекция за мобилност с цел обучение на студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2023/2024 година

 

На вниманието на студентите на НХА:
Във връзка с кандидатстването ви за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ Ви съобщаваме, че след като уведомите ръководителите на своите катедри, трябва да изпратите по имейл заявление за участие в селекцията по програмата.
 
Първият етап на кандидатстването включва изпращането на: трите имена на студента, специалност, курс, чужд език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт.
Заявленията в свободен текст представляват имейл до „Международен отдел“, изпратени до: 22.12.2022 г. (включително), на erasmus@nha.bg
 
За мобилностите през 2023/2024 могат да кандидатстват всички редовни студенти от степен „бакалавър“, като студенти от степен „бакалавър“, които през 2023/2024 ще бъдат IV курс, могат също да кандидатстват, но само с разрешение на съответната катедра.
За мобилностите през 2023/2024 могат да кандидатстват и студенти от I курс степен „магистър“, както и студенти от ОНС „доктор“.  
 
За сведение на студента:
Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“, трябва да подготвят портфолио, не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 20 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280х1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента.
Задължителен формат на портфолиата - .pdf. CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  
Студентите от катедра „Изкуствознание“ могат да кандидатстват и с теоритичен материал (статия, есе...).
 
Краен срок за изпращане на портфолиата по имейл на erasmus@nha.bg31.01.2023 г.
 
Допълнителна информация за студентите:
Селекцията ще се извърши въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански, като студентите могат да се явят на няколко изпита, по няколко езика. Изпитите се провеждат по график, през месец февруари 2023 г., според епидемичната обстановка в страната.
Окончателната класация ще бъде направена от комисия, назначена със заповед на ректора въз основа на представените от студентите портфолиа.
Мобилностите с цел обучение на студентите по програма „Еразъм+“ могат да бъдат реализирани в рамките на 1 семестър, според продължителността на семестъра в партньорската институция.
 
За повече информация и разяснения: 
МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
e-mail: erasmus@nha.bg

 

Сподели