Кандидатстване за преподавателска мобилност – КА107 на преподаватели от ВУ между програмни и партниращи страни, по програма „Еразъм+“, за академичната 2017/2018 ПО ОДОБРЕН ПРОЕКТ за мобилност с Китай – Китайска художествена академия, Ханджоу, Китай

На вниманието на преподавателите в НХА.
 
Мобилност на преподаватели.   
Желаещите преподаватели да осъществят мобилност в Китайска художествена академия, Ханджоу, Китай  по проект за мобилност КА107, трябва да се подадат заявления в свободен текст и документи – СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшопа в Международен отдел на НХА.
 
Продължителност на мобилността – 14 дни
 
Финасовата подкрепа (грант) за осъществяване на преподавателската мобилност включва индивидуална подкрепа и пътни разходи.
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
Краен срок за подаване на заявления и документи, включващи
СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп – 15 октомври 2017
 
Международен отдел
ул. „Шипка“ 1, ет 2,
НХА

Сподели